Jesteś zainteresowany?

...skontaktuj się z nami a odpowiemy na Twoje pytania.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pierre Rene Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce (76-270) przy ul. Ogrodowej 7.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
  1. informacyjnych – informowania Państwa w formie marketingu bezpośredniego o naszej ofercie handlowej, a w szczególności naszych nieruchomościach na sprzedaż,
  2. realizacji czynności prowadzących do realizacji umowy deweloperskiej i przeniesienia własności nieruchomości,
  3. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
  4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
  5. archiwizacji
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  1. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak np. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski,
  2. udzielona zgoda,
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom kontrolnym i nadzorczym.
 5. Państwa dane nie będą przekazane poza obszar EOG
 6. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wywiązana się Administratora z umowy, tj. przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń (nie dłużej niż 10 lat). Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy w wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Kontakt”.
 7. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. zapomnienia.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państw danych  osobowych przez Pierre Rene Sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
 11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@pierrerene.pl lub listownie na nasz adres: Pierre Rene Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 7, 76-270 Ustka.